Posiadamy rekomendacje :

  • ZEK S.A.
  • Kurii Metropolitalnej
  • Zarzadu GOPR
  • KZEK Kruszywa S.A.
  • UmiG Niepołomice
  • PW. Eltor Kraków
31-103 Kraków ul. Mała 5, tel. 0 (prefix) 12 422-60-72, fax 0 (prefix) 12 430-16-17, tel. kom. (601) 976-100