Zakład budowy elektroenergetycznych Sieci i stacji Transformatorowych Elmor Energetyka powstał w maju 1977r.

Podstawową działalnością firmy jest projektowanie i wykonawstwo elektroenergetycznych sieci niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowych wszelkiego typu.

W latach 1977 - 89 klientami firmy byli inwestorzy z sektora uspołecznionego jak i nieuspołecznionego. W szczególności firma zajmowała się przygotowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonawstwem robót elektrycznych dla wielu obiektów Użyteczności Publicznej na terenie Krakowa oraz Miast Gmin Polski Południowej, jak również obiektów sakralnych na tych terenach.

Dużym osiągnięciem firmy było m.in. zasilanie i obsługa energetyczna wszystkich wizyt Ojca Świętego na Błoniach Krakowskich, kompleksowa budowa energetyki Wyższego Seminarium Duchownego Zmartwychwstańców, budowy dla potrzeb Kurii Metropolitalnej w Krakowie, roboty energetyczne dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach oraz wykonawstwo zadań energetycznych dla regionalnych grup GOPR w Polsce.

Od roku 1993 większość robót wykonujemy na zlecenie ZEK S.A. oraz pośrednio jako podwykonawcy ELTOR Kraków dla ZE Będzin.

Zaplecze techniczno - warsztatowe początkowo miało siedzibę w Liszkach, a od roku 1995 w Krakowie przy ul. Saskiej 25.

 

Działalność firmy opiera się na stałych dostawcach materiałów:

 • BYCHOWO KRAKÓW ul. Bagrowa 9
 • ELTOR KRAKÓW ul. Saska 25
 • ZPUE WŁOSZCZOWA ul. Jędrzejowska 79
 • ELEKROMONTAŻ S.A. ul. Czysta 8
 • ELEKTROMONTAŻ Nr 2 S.A. ul. Łowińskiego

 

Dysponujemy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowników, posiadającą wymagane uprawnienia zawodowe oraz przeszkoloną dodatkowo w budowie sieci izolowanych oraz montażu osprzętu RAYCHEM.

Posiadane zaplecze magazynowe oraz wyposażenie techniczne jak również stałe umowy o dzierżawę sprzętu specjalistycznego pozwalają sprostać wysokim wymaganiom naszych klientów.

Zapewniamy fachową obsługę techniczną w zakresie przygotowania dokumentacji, terminowość realizacji zadań, sprawną organizację pracy, wysoką jakość wykonywanych robót oraz spełnienie wymagań naszych klientów.

 

Firma ELMOR - ENERGETYKA kieruje swój wysiłek na stałą poprawę świadczonych usług poprzez wszechstronne zaangażowanie ogółu pracowników w działalność firmy i wzmacnianie partnerskiej współpracy ze swoimi klientami i dostawcami.

 

Celami naszej polityki jakośći są:

 • spełnianie uzgodnionych wymagań klientów
 • termonowa realizacja zmówień
 • konkurencyjne ceny usług
 • poprawa organizacji pracy
 • stały wzrost wartości sprzedanej na jednego zatrudnionego
 • udoskonalenie przepływu informacji między poszczególnymi działami

 

Politykę jakości firmy ELMOR - ENERGETYKA realizujemy poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu stosownie do rosnących wymagań jakości odbiorców
 • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w działalność firmy
 • okresowe przeglądy systemu jakości
 • ciągłe śledzenie nowości technicznych
 • wdrażanie nowych technologii wynikających z postępu technicznego.

W imieniu całej załogi i swoim własnym deklaruję realizację celów polityki jakości oraz doskonalenie i rozwój systemu zapewniania jakości zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 9001:1996.

 

31-103 Kraków ul. Mała 5, tel. 0 (prefix) 12 422-60-72, fax 0 (prefix) 12 430-16-17, tel. kom. (601) 976-100