Oferujemy Państwu kompleksowe wykonawstwo robót elektrycznych sieciowych oraz instalacyjnych w zakresie:

  • linie elektroenergetyczne kablowe sn, nn
  • linie elektroenergetyczne napowietrzne sn, nn
  • instalacje przemysłowe wnętrzowe
  • stacje transformatorowe wszelkiego typu i przeznaczenia
  • zasilanie placów budów w energię elektryczną
  • roboty budowlane związane budynkami stacji i rozdzielni
  • projektowanie wraz z uzgodnieniami
  • nadzory, doradztwo

 

Wykonujemy:

Stacje transformatorowe
Linie napowietrzne i kablowe niskiego i średniego napięcia
Instalacje przemysłowe
Projektowanie doradztwo


Nasi Partnerzy Handlowi:

ZPUE Włoszczowa S. A.
Bychowo Energetyka
Elektromontaż - 1 Kraków S.A.
Elektromontaż - 2 Kraków S.A.
Posiadamy Rekomendacje:

Zakładu Energetycznego Kraków S.A.
Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Zarządu GOPR
Kruszywa Kraków S.A.
Elitoru Kraków

31-103 Kraków ul. Mała 5, tel. 0 (prefix) 12 422-60-72, fax 0 (prefix) 12 430-16-17, tel. kom. (601) 976-100