ELMOR ENERGETYKA
ELEKTROENERGETYCZNE SIECI I STACJE TRANSFORMATOROWE

31-103 Kraków
ul. Mała 5

tel.: 0 (prefix) 12 422-60-72
fax.: 0 (prefix) 12 430-16-17
tel. kom.: (0601) 976-100

e-mail: biuro@elmor-energetyka.pl

31-103 Kraków ul. Mała 5, tel. 0 (prefix) 12 422-60-72, fax 0 (prefix) 12 430-16-17, tel. kom. (601) 976-100